วันที่ 6 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอเรนซ์โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จ.นราธิวาส นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ และประธานมูลนิธิอิสลามเพื่อการศึกษา เป็นประธานเปฺิดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดีเด่นประจำปีการศึกษา2560 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความตั้งใจในการศึกษาหาความรู้ในภายหน้าสร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง กิจกรรมดังกล่าวเป็นการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนจำนวน 380 คน ประกอบด้วยนักเรียนที่มีผลการเรียน 4.00 ทั้งอิสลามศึกษาและสามัญศึกษา นักเรียนที่มีกิจกรรมดีเด่นในด้านจิตอาสาต่างๆ

วันที่ :2018-01-06