โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิอิสลามเพื่อการศึกษาได้จัดโครงการ ?รวมน้ำใจต้านภัยหนาว ครั้งที่ 5? ระหว่างวันที่ 24 ? 25 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนศิวิลัยวิทยา บ้านห้วยมะหินฝน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และหมู่บ้านห้วยส้านลีซอ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นำทีมโดยผู้บริหารโรงเรียนนางรัตติยา ตอยิบ ประธานมูลนิธิอิสลามเพื่อการศึกษา และนายไพศาล ตอยิบ ผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์

วันที่ :2018-01-02