วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นายอับดุลรอย๊ะ มาหามะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการได้เป็นประธานเปิดพิธีในโครงการ กิจกรรมมารยาทงามและกิจกรรมวาจาไพเราะ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอร์เร็นซ์ โดยได้เชิญ อต.วันฮูเซ็น ได้มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการมีมารยาทงาม การพูดจาไพเราะ เพื่อให้แสดงถึงข้อดีของการปฏิบัติตนที่ดีต่อสังคมต่อไป

วันที่ :2017-12-26