วันที่ 17 ธันวาคม 2560 นายไพศาล ตอยิบ ผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ได้เปิดพิธีปฐมนิเทศผู้เรียนทางไกลทางสถานีวิทยุอัตตัรเรดิโอ FM 104 MHz สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาของชาวนราธิวาส หัวข้อที่ปฐมนิเทศในครั้งนี้คือการเรียนการสอนหลักสูตรฮัจย์และอุมเราะห์ โดยในหลักสูตรนี้ได้มีผู้เข้าร่วมเรียน 40 กว่าคน โดยผู้เรียนนั้นเรียนผ่านสถานีวิทยุของโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ตามวันและเวลาที่ได้กำหนดไว้ "หลักสูตรฮัจย์และอุมเราะห์นี้จะจบหลักสูตรได้ก็ต่อเมื่อไปประกอบพิธีหรือปฏิบัติจริงที่เมืองมักกะห์"

วันที่ :2017-12-17