เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องดาวูดคอนเฟอร์เร็นซ์ นายไพศาล ตอยิบ ผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ได้เปิดพิธีในโครงการเหล่าดินสอทอสู่ฝัน ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมด้วยนักเรียนซึ่งได้ทำกิจกรรมกับทางโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ โดยนักเรียนกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิเข้าเรียนต่อไประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนอีกต่อไป

วันที่ :2017-12-16