วันที่ 11-12 ธันวาคม 2560 นายไพศาล ตอยิบ ผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ได้เป็นประธานเปิดพิธี กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ทางนำที่ดีเลิศ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้เพิ่มศักยภาพในด้านการเรียน การเข้าเรียน การมาเรียน การให้ความรู้ในครั้งนี้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญนายมะนูรี โน๊ะ และนายรุสมัน มะลี ทางโรงเรียนหวังว่านักเรียนกลุ่มนี้จะได้นำความรู้ที่ได้อบรมมานำไปใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการเรียนการศึกษาต่อไป

วันที่ :2017-12-11