วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เมื่อเวลา 9.45 น. นายไพศาล ตอยิบ ผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ พร้อมคณะ ได้ต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นางยินดี พร้อมมูลพร้อมคณะเพื่อติดตามนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทาน

วันที่ :2017-11-29