วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลาประมาณ 10.00 น. นายไพศาล ตอยิบ ผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ได้เปิดพิธีการจัดกิจกรรมพบปะผู้ปกครองในโครงการ ค่ายพัฒนาศักยภาพสู่ทางนำที่ดีเลิศ เพื่อนำบุตรหลานเข้าอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านการเป็นผู้นำที่ดีรอบรู้และมีมารยาทที่ดีงามต่อไป

วันที่ :2017-11-26