วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ผู้บริหารโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์โดยนายไพศาล ตอยิบ ผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร SAHID HUSNUL KHOTIMAH WAQF FOUNDATION ISLAMIC ENTERPREUNEURIAL UNIVERSITY จากประเทศอินโดนีเซีย เพื่อลงนาม MOU บันทึกข้อตกลง ความเข้าใจที่ตรงกัน

วันที่ :2017-11-25