วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอเรนซ์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ อ.เมือง จ.นราธิวาส นายไพศาล ตอยิบ ผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต พร้อมด้วย นางรัตติยา ตอยิบ ประธานมูลนิธิอิสลามเพื่อการศึกษา ให้การต้อนรับคณะผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน จาก 5 จังหวัดภาคใต้ ในโอกาสศึกษาดูงานของโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ที่มีความโดดเด่นในด้านวิชาการและการบริหารจัดการ เพื่อนำประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาในสังกัดที่รับผิดชอบต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานการศึกษาเอกชนประกอบด้วย จ.นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา และสตูล

วันที่ :2017-11-01