วันที่ 29 ตุลาคม 2560 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ได้จัดประชุมครูเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจากนางรัตติยา ตอยิบ ประธานมูลนิธิอิสลามเพื่อนการศึกษา และนายไพศาล ตอยิบ ผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต มาเป็นประธานและให้โอวาสในครั้งนี้

วันที่ :2017-10-31