โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ได้จัดทำหนังสืออิสลามศึกษา ณ เทพาบีชรีสอร์ท ระหว่างวันที่ 23 ถึงวันที่ 26 ตุลาม 2560 เปิดพิธีโดยนายไพศาล ตอยิบ ผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน ในการจัดทำหนังสือเรียนอิสลามศึกษาในครั้งนี้ เป็นการจัดทำหนังสือระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนต้นปีที่ 4,5 และ 6 โดยผู้ที่จัดทำทั้งหมดประมาณ 30 กว่าคน แบ่งเป็นสาระต่างๆ ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือแบบใหม่นี้จะได้รับการตอบรับที่ดีกับผู้เรียนและผู้ที่สนใจศึกษาความรู้ในเรื่องของศาสนาอิสลามต่อไป

วันที่ :2017-10-30