โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยนายไพศาล ตอยิบ ผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 46 เพื่อพบปะและชี้แจงการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาวิชาทหารในห้วง วันที่ 15 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองซักถามถึงข้อสงสัยและข้อกังวลเพื่อให้เกิดความเข้าใจทั้งนี้ มีผู้ปกครองเข้าร่วมรับฟัง จำนวน 224 จาก 11 โรงเรียน จากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จ.นราธิวาส โดยงานปิดพิธีได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามูลมาเป็นประธาน

วันที่ :2017-10-29