วันที่ 13 ถึง 14 ตุลาคม 2560 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ได้จัดโครงการเหลาดินสอทอสู่ฝัน ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอร์เรนซ์ โดยโครงการนี้ได้จัดขึ้นตามนโยบายนายไพศาล ตอยิบ ผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ได้ทำการสำรวจนักเรียนที่อยู่ในจังหวัดนราธิวาสที่สนใจเรียน ณ โรงเรียนอัตตัรกียะห์ฯ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5 และ 6 ทำการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนดังกล่าวเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ในอนาคตต่อไป

วันที่ :2017-10-14