วันที่ 7 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอเรนซ์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ อ.เมือง จ.นราธิวาส นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ มอบหมายให้ นายลูซาน ตอยิบ ผู้ช่วยผู้จัดการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ การจัดการเรียนรู้ โดยการ Coaching ครั้งที่ 2 โดยทีมงานครูจัน ตั้งแต่วันที่ 7 ถึง 10 ตุลาคม 2560 การจัดโครงการดังกล่าวเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร กระตุ้นให้ดึงศักยภาพและความสามารถ เพื่อปรับปรุง หรือเพิ่มผลการปฏิบัติงาน สู่การประยุกต์ใช้พัฒนาศักยภาพนักเรียนต่อไปทั้งนี้ โครงการ Coaching มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 108 คน ซึ่งประกอบด้วยครูสามัญศึกษาและอิสลามศึกษา

วันที่ :2017-10-07