วันอังคาร ที่ 3 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ได้เปิดพิธีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพทางด้านวิชาการสำหรับนักเรียน SMAP และ UP โดยนายลูซาน ตอยิบ ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ โดยการเรียนการสอนนั้นได้เน้นวิชาที่ต้องใช้ทางด้านทักษะในการคิดคำนวณเป็นหลัก

วันที่ :2017-10-04