วันที่ 16 กันยายน 2560 นายมะยิ ยะยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ได้ต้อนรับคณะจากโรงเรียน MRSM ULUL ALBAB, KOTA PUTRA, BESUT,TERENGGANU, MALAYSIA จากประเทศมาเลเซีย ทางคณะได้มาเยี่ยมเยียนนักเรียนที่ได้ทำการแลกเปลี่ยนในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมาและโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนั้นจะดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง

วันที่ :2017-09-17