โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์

ยึดมั่นในศาสน์ เคร่งครัดต่อวินัย ใฝ่หาความรู้

ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

และขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจกับโรงเรียนในการดูแลบุตรของท่าน

ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 1/2564

26/มีค/64

ระดับชั้น ม.1

คลิ๊กที่นี่

26/มีค/64

ระดับชั้น ม.4

คลิ๊กที่นี่

ระเบียบการนักเรียนใหม่

คลิ๊กที่นี่

หมายเหตุ กรุณาอ่านแนบท้ายประกาศ คลิ๊กที่นี่

 

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง (ปฐมนิเทศออนไลน์ ผ่าน zoom)

วันเสาร์ 27/มีค/64 เวลา 09.00 น.

ระดับชั้น ม.1

วันอาทิตย์ 28/มีค/64 เวลา 09.00 น.

ระดับชั้น ม.4

ไอดีและรหัสผ่านเข้าประชุม zoom ออนไลน์

Meeting ID : 838 333 7645     Password : 252220

หมายเหตุ เริ่มเข้าประชุม เวลา 08.30 น.

วิธีการเข้าประชุมปฐมนิเทศออนไลน์ผ่าน(โทรศัพท์มือถือ) คลิ๊กที่นี่

วิธีการเข้าประชุมปฐมนิเทศออนไลน์ผ่าน(คอมพิวเตอร์) คลิ๊กที่นี่