โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์

ยึดมั่นในศาสน์ เคร่งครัดต่อวินัย ใฝ่หาความรู้

 

รับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 1/2566

วันที่

รายการ

ลิ้งค์

หมายเหตุ

ดู VDO ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร คลิ๊ก

Call center คลิ๊ก

23 ม.ค. - 16 ก.พ.

รับสมัครออนไลน์ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

คลิ๊กที่นี่

เว็บไซต์โรงเรียน

23 ม.ค. - 16 ก.พ

รับสมัครออนไลน์ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

คลิ๊กที่นี่

เว็บไซต์โรงเรียน

 

ตรวจสอบสถานะผู้สมัคร ม.1

คลิ๊กที่นี่

เว็บไซต์โรงเรียน

 

ตรวจสอบสถานะผู้สมัคร ม.4

คลิ๊กที่นี่

เว็บไซต์โรงเรียน

11 - 12 มี.ค.

สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียน

 

ณ โรงเรียน

11 - 12 มี.ค.

สมัครเข้ากลางคัน ม.2,3,5 และเฉพาะอิสลามศึกษา

 

ณ โรงเรียน

6 - 9 ก.พ.

สมัครด้วยตนเอง (สำหรับนักเรียนอัตตัรกียะห์)

 

ณ โรงเรียน

16 มี.ค.

ประกาศเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบ

 

เว็บไซต์โรงเรียน

25 - 26 มี.ค.

สอบวัดความรู้

หมายเหตุ : ให้นักเรียนเตรียมดังนี้

-         เลขที่นั่งสอบ

-         บัตรประจำตัวประชาชน

-         โทรศัพท์มือถือ

-         อินเตอร์เน็ตส่วนตัว

-         ปากกา

 

สอบ ณ โรงเรียน

ผ่านระบบออนไลน์

5 เม.ย.

ประกาศผล

 

เว็บไซต์โรงเรียน

16 - 18 เม.ย.

ประชุมผู้ปกครอง

 

ณ โรงเรียน

29 เม.ย. - 4 พ.ค.

เรียนปรับพื้นฐาน

 

ณ โรงเรียน