โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์

ยึดมั่นในศาสน์ เคร่งครัดต่อวินัย ใฝ่หาความรู้

 

รับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 1/2566

วันที่

รายการ

ลิ้งค์

หมายเหตุ

20 มี.ค.

ประกาศเลขที่นั่งสอบ/ห้องที่นั่งสอบ ม.1

(ห้องสอบสามัญศึกษาและอิสลามศึกษา)

คลิ๊กที่นี่

เว็บไซต์โรงเรียน

ประกาศเลขที่นั่งสอบ/ห้องที่นั่งสอบ ม.4

(ห้องสอบสามัญศึกษา)

คลิ๊กที่นี่

เว็บไซต์โรงเรียน

ประกาศเลขที่นั่งสอบ/ห้องที่นั่งสอบ ม.4

(ห้องสอบอิสลามศึกษา)

คลิ๊กที่นี่

เว็บไซต์โรงเรียน

22 มี.ค.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบโปรแกรม AP

คลิ๊กที่นี่

เว็บไซต์โรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบโปรแกรม AEP

คลิ๊กที่นี่

เว็บไซต์โรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบโปรแกรม SMAP

คลิ๊กที่นี่

เว็บไซต์โรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบโปรแกรม UP/GATE

คลิ๊กที่นี่

เว็บไซต์โรงเรียน

25 มี.ค.

09.00 – 10.20 น. สอบวัดความรู้ทั่วไป ม.1

13.00 – 14.20 น. สอบวัดความรู้อิสลามศึกษา ม.1,4

 

ณ โรงเรียน

26 มี.ค.

09.00 – 10.20 น. สอบวัดความรู้ทั่วไป ม.4

09.00 – 10.20 น. สอบวัดความสามารถ 

                      โปรแกรม SMAP,AP,AEP

09.00 – 12.00 น. สอบสัมภาษณ์

                       โปรแกรม EP

13.00 – 14.20 น. สอบวัดความสามารถ

                      โปรแกรม UP,GATE

 

ณ โรงเรียน

25 - 26 มี.ค.

สอบวัดความรู้

หมายเหตุ : ให้นักเรียนเตรียมดังนี้

-         เลขที่นั่งสอบ

-         บัตรประจำตัวประชาชน

-         โทรศัพท์มือถือ

-         อินเตอร์เน็ตส่วนตัว

-         ปากกา

 

สอบ ณ โรงเรียน

ผ่านระบบออนไลน์

5 เม.ย.

ประกาศผล

 

เว็บไซต์โรงเรียน

16 - 18 เม.ย.

ประชุมผู้ปกครอง

 

ณ โรงเรียน

29 เม.ย. - 4 พ.ค.

เรียนปรับพื้นฐาน

 

ณ โรงเรียน