เอกลักษณ์ คือ โดดเด่นด้านภาษา คำอธิบาย โรงเรียนจัดหลักสูตรให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้หลายภาษา, อัตลักษณ์ คือ ทักทายด้วยสลาม งดงามด้วยจรรยา คำอธิบาย ผู้เรียนมีกิริยาและมารยาทที่ดีงาม


User :
Pass :


ปฏิทินปฏิบัติงานสามัญ/อิสลามศึกษา ภาคเรียนที่1/2564Click Hereประกาศจากฝ่ายบริหาร

ประกาศมาตรการการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 (ด่วน)Click Hereประกาศจากฝ่ายบริหาร

แนวทางการเปิดการเรียนการสอนในช่วงวิกฤติโควิด 19 ประจำปีการศึกษาที่ 1/2564Click Hereประกาศจากฝ่ายบริหาร

คู่มือมาตราการเปิดเรียนช่วงโควิด2564Click Hereประกาศจากฝ่ายบริหาร

ประกาศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โรคโควิด-19) ฉบับที่ 1/2564Click Hereประกาศจากฝ่ายบริหาร

วันที่ 8,11,12 ตุลาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ร่วมมือกับโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อทำการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน โดยมีนักเรียนให้ความร่วมมือในการฉีดวัคซีนในครั้งนี้เป็นอย่างดี และได้มีอาจารย์ทำการดูแลนักเรียนในระหว่างการฉีดวัคซีนในครั้งนี้อีกด้วย

หลังจากที่ ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ กระทรวงศึกษาธิการ เด็กระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด คนละ 2,000 บาท โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ โดยนายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนได้ประชุมคณะผู้บริหารและจ่ายเงินเยียวยารัฐบาลให้กับผู้ปกครองนักเรียนจำนวนเงิน 2,000 บาท โดยทางโรงเรียนจะจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ปกครองในวันที่ 7,8,9 และ 11 กันยายน 2564 ตามตารางที่ได้ประชาสัมพันธ์ไว้แล้วในเว็ปไซต์ของโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ หรือที่ http://www.attarkiah.ac.th

วันที่ 8,11,12 ตุลาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนอั...
หลังจากที่ ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการให้ความช่ว...
วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม E-...
วันอังคาร ที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. ท...
วันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม 2564 นายไพศาล ตอยิบ ...
วันอาทิตย์ ที่ 8 สิงหาคม 2564 โรงเรียนอัตตัรก...

ไทยรัฐ| เดลินิวส์| มติชน| ผู้จัดการ| กรุงเทพธุรกิจ| คม ชัด ลึก|
The Nation| ข่าวสด| ฐานเศรษฐกิจ| บางกอก โพสต์| สยามกีฬา| โพสต์ทูเดย์
รางวัลพระราชทาน
รางวัลพระราชทาน
เอกสารการเสวนา สรุปประเด็นสำคัญโรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

Copy Right © โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Tel : 0-7351-1292, 0-7351-5948 Fax : 0-7351-3246
http://www.attarkiah.ac.th, E-mail:webmaster@attarkiah.ac.th
Copy Right © Created by : aliyah-ahmad@hotmail.com
Visitors :