เอกลักษณ์ คือ โดดเด่นด้านภาษา คำอธิบาย โรงเรียนจัดหลักสูตรให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้หลายภาษา, อัตลักษณ์ คือ ทักทายด้วยสลาม งดงามด้วยจรรยา คำอธิบาย ผู้เรียนมีกิริยาและมารยาทที่ดีงาม
Narathiwat, Thailand
User :
Pass :
ตารางเรียนสามัญศึกษาและอิสลามศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2/2566Click Hereประกาศจากฝ่ายวิชาการ

วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอร์เรนซ์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ เป็นประธานเปิดการอบรมละหมาดแบบฉบับนบี พร้อม ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการ และหัวหน้าอิสลามศึกษาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด จัดโดย คณะกรรมการมัสยิด ให้แก่นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 254 คน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ และทักษะการปฏิบัติศาสนกิจแบบฉบับนบีได้อย่างถูกต้อง วิทยากร อต.มูฮัมหมัดซัลมาน คอยา อ.รุสลัน หะยีมะลี และวิทยากรกระบวนอัตตัรกียะห์ ผู้รับใบอนุญาตกล่าวว่า การละหมาดไม่ใช่วิชาที่เรียนในห้องเรียนเท่านั้น การละหมาดมีความสำคัญสำหรับมุสลิมทุกคน เป็นสิ่งที่ท่านนบีสั่งเสียก่อนจะวาฟาต(เสียชีวิต)เป้าหมายการละหมาดคือให้พวกเรารอดพ้นจากอาซาบ(การลงโทษ)ของอัลลอฮ์ตะอาลา จงเชื่อมั่นในตนเอง จงหมั่นขออภัยกับอัลลอฮฺ ตะอาลา จงหมั่นขอดูอาร์กับอัลลอฮฺ ตะอาลา จงมีความหวัง "อัตตัรกียะห์จะไม่ก้าวไปข้างหน้าหากปราศจากอิสลามศึกษา"

โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 สมัครด้วยตนเองในวันที่ 3 - 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอเรนซ์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนจะจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2567 และประกาศผลการสอบคัดเลือกในวัน 18 มีนาคม 2567 นี้ต่อไป

วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมดาวูด...
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ เปิดรับสมัครน...
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ต้อนรับคณะสมาค...
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2567 โรงเรียนอัตตัร...
วันที่ 15 มกราคม 2567 - โรงเรียนอัตตัรกียะห์อ...
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 นี้ ทางโรงเรียนอัตต...

ไทยรัฐ| เดลินิวส์| มติชน| ผู้จัดการ| กรุงเทพธุรกิจ| คม ชัด ลึก|
The Nation| ข่าวสด| ฐานเศรษฐกิจ| บางกอก โพสต์| สยามกีฬา| โพสต์ทูเดย์
รางวัลพระราชทาน
Metaverse Attarkiah
ติดตามข่าวสารของโรงเรียนผ่านระบบไลน์ได้ที่
QR Code Line Officials
QR Code Line Officials
เอกสารการเสวนา สรุปประเด็นสำคัญ

โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

Copy Right © โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Tel : 0-7351-1292, 0-7351-5948 Fax : 0-7351-3246
http://www.attarkiah.ac.th, E-mail:webmaster@attarkiah.ac.th
Copy Right © Created by : aliyah-ahmad@hotmail.com
Visitors :