เอกลักษณ์ คือ โดดเด่นด้านภาษา คำอธิบาย โรงเรียนจัดหลักสูตรให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้หลายภาษา, อัตลักษณ์ คือ ทักทายด้วยสลาม งดงามด้วยจรรยา คำอธิบาย ผู้เรียนมีกิริยาและมารยาทที่ดีงาม
Narathiwat, ThailandUser :
Pass :


ตารางสอบปลายภาคเรียน(สามัญและอิสลามศึกษา)/ห้องสอบและกรรมการคุมสอบสามัญ/ตารางคุมสอบและห้องสอบปลายภาค-อิสลามศึกษา ปีการศึกษา 1/2565Click Hereประกาศจากฝ่ายวิชาการ

ปฏิทินปฏิบัติงานสามัญและอิสลามศึกษาปีการศึกษา-ปี-65 ภาคเรียนที่1Click Hereประกาศจากฝ่ายทะเบียน

แนวทางการเปิดการเรียนการสอนในช่วงวิกฤติโควิด 19 ประจำปีการศึกษาที่ 1/2564Click Hereประกาศจากฝ่ายบริหาร

วันอาทิตย์ ที่ 4 กันยายน 2565 โรงเรียนคูเวตพิทยพัฒน์ และคณะมูลนิธิ จังหวัดกระบี่ มาเยี่ยมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอัตตักรกียะห์อิสลามียะห์ โดยมีนายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ต้อนรับ ทางคณะได้มาศึกษาดูงานด้านฝ่ายบริหารงานวิชาการและหลักสูตรเพิ่มเติม, ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และ ฝ่ายงานบุคลากร

เนื่องในโอกาสวันชาติอินโดนีเซีย 17 สิงหาคม ของทุกปี และครบรอบ 2 ปี ของการสถาปนาห้อง INDONESIA CORNER โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ได้ต้อนรับฑูตจากประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ในครั้งนี้ โดยมีนายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนอัตตัรกียะห์และโรงเรียนสวนสวรรค์วิทยาให้การต้อนรับ ภายในงานมีงานแสดงชุดการต้อนรับคณะโดยการแสดงปันจักสีลัต,ขับร้องเพลง วงคอรัสอัตตัรกียะห์,ลิเกฮูลู กิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันทักษะวิชาการภาษามลายู, นิทรรศการ และสาธิตการทำอาหารอินโดนีเซีย

วันอาทิตย์ ที่ 4 กันยายน 2565 โรงเรียนคูเวตพิ...
เนื่องในโอกาสวันชาติอินโดนีเซีย 17 สิงหาคม ขอ...
วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2565 โรงเรียนอัตตัรก...
วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 โรงเรียนอัตตัรกียะ...
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิส...
วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 โรงเรียนอัตตัรกี...

ไทยรัฐ| เดลินิวส์| มติชน| ผู้จัดการ| กรุงเทพธุรกิจ| คม ชัด ลึก|
The Nation| ข่าวสด| ฐานเศรษฐกิจ| บางกอก โพสต์| สยามกีฬา| โพสต์ทูเดย์
รางวัลพระราชทาน
Metaverse Attarkiah
ติดตามข่าวสารของโรงเรียนผ่านระบบไลน์ได้ที่
QR Code Line Officials
QR Code Line Officials
เอกสารการเสวนา สรุปประเด็นสำคัญ

โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

Copy Right © โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Tel : 0-7351-1292, 0-7351-5948 Fax : 0-7351-3246
http://www.attarkiah.ac.th, E-mail:webmaster@attarkiah.ac.th
Copy Right © Created by : aliyah-ahmad@hotmail.com
Visitors :