เอกลักษณ์ คือ โดดเด่นด้านภาษา คำอธิบาย โรงเรียนจัดหลักสูตรให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้หลายภาษา, อัตลักษณ์ คือ ทักทายด้วยสลาม งดงามด้วยจรรยา คำอธิบาย ผู้เรียนมีกิริยาและมารยาทที่ดีงาม
User :
Pass :
• โรงพยาบาลออนไลน์
• มีชัยไทยแลนด์.คอม
• อาจารย์.ดอท.คอม
• สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน
• สำนักงานรับรอง มาตรฐานการศึกษา (สมศ)
• สำนักงานการเลือกตั้ง

แนะนำห้องเรียนโปรแกรม
Program SMAP || Program GATE || Program UP

Program AP || Program AEP || Program EP

ประกาศให้งดจัดกิจกรรมที่ต้องมีการรวมกลุ่มกันทุกประเภท ตามมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โรคโควิด-19)Click Hereประกาศจากฝ่ายบริหาร

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ได้ต้อนรับคณะฝ่ายกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ศาลปกครองยะลา และได้เปิดพิธีการให้ความรู้ด้านกฏหมาย เรื่องศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 บรรยายโดยคณะทีมงานจากสำนักงานศาลปกครองยะลา จังหวัดยะลา

ณ ห้องประชุมทองอุไร วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ร่วมลงนาม ?บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ? ระหว่างโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ กับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้านไว้ต่อกัน ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้เรียนรู้ถึงคำศัพท์ สำนวน โครงสร้างระดับพื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนในชีวิตประจำวัน การท่องเที่ยวและด้านการบริการ ทั้งนี้โดยมี นายยงยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นผู้ลงนาม และมีนายธีระ อัครมาส ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นายมะยิ ยะยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ร่วมลงนามเป็นพยายในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ นอกจากยังมีคณะกรรมการสภาวิทยาลัย คณาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยชุชนนราธิวาสร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในครั้งนี้ด้วยนายไพศาล กล่าวว่า ทางโรงเรียนพร้อมสนับสนุนบุคลากรในการสร้างเยาวชนและผู้สนใจได้เรียนรู้กับเจ้าของภาษาอย่างแท้จริงเพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้และศักยภาพของเยาวชนชาวนราธิวาสและยังเป็นการหนุนเสริมพัฒนาจังหวัดนราธิวาสอีกด้วยทั้งนี้แนวทางการดำเนิน เพื่อเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน โดยวิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ ความช่วยเหลือด้านวิชาการ ส่งเสริมให้บุคลากรได้เป็นผู้สอนในการบรรยายให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนาความร่วมมือในด้านการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้านให้กับกลุ่มเป้าหมายต่อไป

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพศาล ตอยิบ ผู้ร...
ณ ห้องประชุมทองอุไร วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นาย...
วันที่ 30 กันยายน 2563 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิ...
วันนี้ (25-8-63) ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอเรนซ์...
การเสวนาออนไลน์หัวข้อ "NEW NORMAL ชีวิตใหม่แล...
วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนอัตตัรกี...ไทยรัฐ| เดลินิวส์| มติชน| ผู้จัดการ| กรุงเทพธุรกิจ| คม ชัด ลึก|
The Nation| ข่าวสด| ฐานเศรษฐกิจ| บางกอก โพสต์| สยามกีฬา| โพสต์ทูเดย์
รางวัลพระราชทาน
รางวัลพระราชทานโรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

Copy Right © โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Tel : 0-7351-1292, 0-7351-5948 Fax : 0-7351-3246
http://www.attarkiah.ac.th, E-mail:webmaster@attarkiah.ac.th
Copy Right © Created by : aliyah-ahmad@hotmail.com
Visitors :