เอกลักษณ์ คือ โดดเด่นด้านภาษา คำอธิบาย โรงเรียนจัดหลักสูตรให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้หลายภาษา, อัตลักษณ์ คือ ทักทายด้วยสลาม งดงามด้วยจรรยา คำอธิบาย ผู้เรียนมีกิริยาและมารยาทที่ดีงาม
User :
Pass :
• โรงพยาบาลออนไลน์
• มีชัยไทยแลนด์.คอม
• อาจารย์.ดอท.คอม
• สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน
• สำนักงานรับรอง มาตรฐานการศึกษา (สมศ)
• สำนักงานการเลือกตั้ง

แนะนำห้องเรียนโปรแกรม
Program SMAP || Program GATE || Program UP

Program AP || Program AEP || Program EP

เรียนปรับพื้นฐานออนไลน์ (ตารางเรียนออนไลน์/รหัสห้องเรียน/ขั้นตอนการเข้าร่วมชั้นเรียน)Click Hereประกาศจากฝ่ายบริหาร

โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์เปิดรับสมัครครูเอกเอกคณิตศาสตร์ 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 11-25 เมษายน 64 สมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องครูใหญ่ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ประกาศจากฝ่ายบริหาร

ประกาศให้เรียนปรับพื้นฐานออนไลน์Click Hereประกาศจากฝ่ายบริหาร

ประกาศให้งดจัดกิจกรรมที่ต้องมีการรวมกลุ่มกันทุกประเภท ตามมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โรคโควิด-19)Click Hereประกาศจากฝ่ายบริหาร

วันพฤหัสบี ที่ 8 เมษายน 2564 นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ได้เป็นประธานเปิดพิธีในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ VDO การสอนออนไลน์พิชิต COVID-19 ภายใต้โครงการ อิสลามศึกษาภาคปฏิบัติ ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอร์เร็นซ์ โดยท่านได้ส่งเสริมให้บุคลากรครูโรงเรียนพัฒนาด้านสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์และสามารถต่อยอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์กับนักเรียนต่อไป

โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ได้รับรายงานตัวนักเรียนใหม่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 3 - 7 เมษายน 2564 ทั้งนี้ได้มีผู้ปกครองและนักเรียนมารายงานตัวตามวันและเวลาที่ทางโรงเรียนได้กำหนด ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 และขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจในการปกครองดูแล และอบรมสั่งสอนลูกหลานของท่าน

วันพฤหัสบี ที่ 8 เมษายน 2564 นายไพศาล ตอยิบ ผ...
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ อำเภอเมือง จั...
วันที่ 1 เมษายน 2564 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสล...
วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบ...
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพศาล ตอยิบ ผู้ร...
ณ ห้องประชุมทองอุไร วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นาย...ไทยรัฐ| เดลินิวส์| มติชน| ผู้จัดการ| กรุงเทพธุรกิจ| คม ชัด ลึก|
The Nation| ข่าวสด| ฐานเศรษฐกิจ| บางกอก โพสต์| สยามกีฬา| โพสต์ทูเดย์
รางวัลพระราชทาน
รางวัลพระราชทานโรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

Copy Right © โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Tel : 0-7351-1292, 0-7351-5948 Fax : 0-7351-3246
http://www.attarkiah.ac.th, E-mail:webmaster@attarkiah.ac.th
Copy Right © Created by : aliyah-ahmad@hotmail.com
Visitors :