เอกลักษณ์ คือ โดดเด่นด้านภาษา คำอธิบาย โรงเรียนจัดหลักสูตรให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้หลายภาษา, อัตลักษณ์ คือ ทักทายด้วยสลาม งดงามด้วยจรรยา คำอธิบาย ผู้เรียนมีกิริยาและมารยาทที่ดีงาม
Narathiwat, Thailand
User :
Pass :
ตารางเรียนสามัญและอิสลามศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2567Click Hereประกาศจากฝ่ายวิชาการ

รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 ปีการศึกษาที่ 1/2567Click Hereประกาศจากฝ่ายทะเบียน

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลาประมาณ 09.30 น. ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอเร้นซ์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ อาจารย์ไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ เป็นประธานเปิดพิธีการต้อนรับ ผศ.ดร.อะห์มัด ยี่สุ่นทรง ผู้จัดการหลักสูตรการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี พร้อมคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวนกว่า 27 คน ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ของโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการ และหัวหน้าโปรแกรม ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย "อัตตัรกียะห์ไม่ใช้แหล่งเรียนรู้สำหรับทุกคน แต่อัตตัรกียะห์เป็นแหล่งบ่มเพาะคนมีความรู้" คำกล่าว อ.ไพศาล ตอยิบ

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลาประมาณ 09.00 น. ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอเร้นซ์ อาจารย์ไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเปิดการสัมมนา ?การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (แบบมุ่งเน้นผลลัพธ์)? โดย บริษัท แพลน เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จํากัด ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2567 ได้รับเกียรติจากอาจารย์อรรถพล จันทร์ชีวะ กรรมการบริหาร บริษัท แพลน เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จํากัด เป็นวิทยากรผู้บรรยายในครั้งนี้ให้กับตัวแทนคณะอาจารย์และอาซาตีซะห์กว่า 100 คน การสัมมนาในครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน กรรมการ สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ความเข้าใจในการบริหารและจัดการคุณภาพให้มีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลาประมาณ 09...
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลาประมาณ 09.00 น...
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 6 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนอั...
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลาประมาณ 09.00 น...
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จัดโดยฝ่ายต่า...
วันอังคาร ที่ 2 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนอัตตัรกี...

ไทยรัฐ| เดลินิวส์| มติชน| ผู้จัดการ| กรุงเทพธุรกิจ| คม ชัด ลึก|
The Nation| ข่าวสด| ฐานเศรษฐกิจ| บางกอก โพสต์| สยามกีฬา| โพสต์ทูเดย์
รางวัลพระราชทาน
Metaverse Attarkiah
ติดตามข่าวสารของโรงเรียนผ่านระบบไลน์ได้ที่
QR Code Line Officials
QR Code Line Officials
เอกสารการเสวนา สรุปประเด็นสำคัญ

โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

Copy Right © โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Tel : 0-7351-1292, 0-7351-5948 Fax : 0-7351-3246
http://www.attarkiah.ac.th, E-mail:webmaster@attarkiah.ac.th
Copy Right © Created by : aliyah-ahmad@hotmail.com