เอกลักษณ์ คือ โดดเด่นด้านภาษา คำอธิบาย โรงเรียนจัดหลักสูตรให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้หลายภาษา, อัตลักษณ์ คือ ทักทายด้วยสลาม งดงามด้วยจรรยา คำอธิบาย ผู้เรียนมีกิริยาและมารยาทที่ดีงาม
Narathiwat, Thailand
User :
Pass :
ตารางเรียนสามัญและอิสลามศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2567Click Hereประกาศจากฝ่ายวิชาการ

รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 ปีการศึกษาที่ 1/2567Click Hereประกาศจากฝ่ายทะเบียน

วันที่ 25 เมษายน 2567 - ในพิธีสุดสร้างใจแห่งความสำเร็จและพัฒนาการทางการศึกษา โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ได้มอบเกียรติบัตรชั้นซานาวีให้แก่นักเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นปีอิสลามศึกษา ปีที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอร์เร็นซ์โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ซึ่งเป็นหนึ่งในพิธีสำคัญของโรงเรียนทุกปี โดยได้รับเกียรติจาก นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ เป็นประธานในพิธีนี้ ท่านได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมและมีผลงานที่โดดเด่นในหลากหลายด้าน ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความสำเร็จและความพยายามของนักเรียนในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง

วันที่ 4 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอร์เร็นซ์ ในบรรยากาศที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความยินดี กิจกรรมพิธีมอบทุนซากาตจากโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ให้แก่นักเรียนในโครงการอูมาร์-รัตติยา สานรัก ร่วมกับบุคลากรและบุคลากรสนับสนุนของโรงเรียน ได้รับเกียรติจากนายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการของโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ที่มาเปิดพิธีโดยเป็นผู้บรรยายในความสำคัญของการสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาทักษะของนักเรียนที่ด้อยโอกาส การมอบทุนซากาตในครั้งนี้ จึงเป็นการสนับสนุนที่สำคัญต่อการศึกษาและการเติบโตของนักเรียนที่มีความสามารถ โดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมให้แก่ทุกคน โดยไม่คำนึงถึงส่วนแบ่งสังคมหรือฐานะเศรษฐกิจ

วันที่ 25 เมษายน 2567 - ในพิธีสุดสร้างใจแห่งค...
วันที่ 4 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอร...
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จัดพิธีเปิดรั...
ในช่วงวันที่ 25-28 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนอัตต...
ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนอัตตัรกียะห...
วันที่ 18 มีนาคม 2567 - ในวันจันทร์ที่ผ่านมาท...

ไทยรัฐ| เดลินิวส์| มติชน| ผู้จัดการ| กรุงเทพธุรกิจ| คม ชัด ลึก|
The Nation| ข่าวสด| ฐานเศรษฐกิจ| บางกอก โพสต์| สยามกีฬา| โพสต์ทูเดย์
รางวัลพระราชทาน
Metaverse Attarkiah
ติดตามข่าวสารของโรงเรียนผ่านระบบไลน์ได้ที่
QR Code Line Officials
QR Code Line Officials
เอกสารการเสวนา สรุปประเด็นสำคัญ

โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

Copy Right © โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Tel : 0-7351-1292, 0-7351-5948 Fax : 0-7351-3246
http://www.attarkiah.ac.th, E-mail:webmaster@attarkiah.ac.th
Copy Right © Created by : aliyah-ahmad@hotmail.com