เอกลักษณ์ คือ โดดเด่นด้านภาษา คำอธิบาย โรงเรียนจัดหลักสูตรให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้หลายภาษา, อัตลักษณ์ คือ ทักทายด้วยสลาม งดงามด้วยจรรยา คำอธิบาย ผู้เรียนมีกิริยาและมารยาทที่ดีงามUser :
Pass :
• โรงพยาบาลออนไลน์
• มีชัยไทยแลนด์.คอม
• อาจารย์.ดอท.คอม
• สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน
• สำนักงานรับรอง มาตรฐานการศึกษา (สมศ)
• สำนักงานการเลือกตั้ง


หยุดการเรียนการสอนเนื่องจากวันเด็กแห่งชาติและวันครูClick Hereประกาศจากฝ่ายบริหาร

ประกาศให้งดจัดกิจกรรมที่ต้องมีการรวมกลุ่มกันทุกประเภท ตามมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โรคโควิด-19)Click Hereประกาศจากฝ่ายบริหาร

-ประกาศโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ เรื่องหยุดการเรียนการสอน เนื่องปีใหม่ พ.ศ.2564Click Hereประกาศจากฝ่ายบริหาร

โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ และ ประชาชนชาวนราธิวาส ผู้มีจิตกุศล ร่วมช่วย ?ต้านภัยหนาวสู่น้องชาวดอย ปีที่ 8 ? แด่ผู้ด้อยโอกาส?ต้านภัยหนาวสู่น้องชาวดอย? ปีที่ 8 มูลนิธิอิสลามเพื่อการศึกษา โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ และสถานีวิทยุอัตตัรเรดิโอ มอบเครื่องนุ่งห่มและอุปกรณ์การเรียน ช่วยนักเรียน และชาวเขา 2 หมู่บ้าน ในจังหวัดเชียงราย ที่ห้องประชุม 515 โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายไพศาล ตอยิบ รองประธานมูลนิธิอิสลามเพื่อการศึกษาและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ส่งมอบเครื่องนุ่งห่มละอุปกรณ์การเรียน โดยผ่านไปรษณีย์จังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย เครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์กันหนาว เครื่องเขียน เวชภัณฑ์ยา และข้าวสาร รวมเป็นเงิน 151,721 บาท ซึ่งทางมูลนิธิอิสลามเพื่อการศึกษา จัดเตรียม รวมทั้งอีกส่วนหนึ่งจากบุคลากรโรงเรียน นักเรียนในโรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิลสามียะห์ และพี่น้องชาวนราธิวาส ผู้มีจิตกุศล ได้ร่วมมือ ร่วมใจกันบริจาคสมทบ เพื่อนำไปมอบให้กับ โรงเรียนศิวิไลพิทยา อำเภอแม่จัน และหมู่บ้านห้วยส้าน(ลีซอ) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาว พร้อมกันได้จัดสร้างห้องน้ำมอบให้แก่โรงเรียนวิไลพิทยาอีกด้วย

วันที่ 30 กันยายน 2563 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ได้จัดอบรมและบรรยายพิเศษ "พลังแห่งความดี สร้างคนดี ทำความดี สร้างความสุขสู่ชุมชน" วิทยากรโดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอเรนซ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ โดยมีนายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการเป็นประธานในพิธี

วันที่ 30 กันยายน 2563 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิ...
วันนี้ (25-8-63) ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอเรนซ์...
การเสวนาออนไลน์หัวข้อ "NEW NORMAL ชีวิตใหม่แล...
วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนอัตตัรกี...
วันที่ 28 - 30 มิถุนายน โรงเรียนอัตตัรกียะห์อ...
วันที่ 16 มิถุนายน 2563 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อ...ไทยรัฐ| เดลินิวส์| มติชน| ผู้จัดการ| กรุงเทพธุรกิจ| คม ชัด ลึก|
The Nation| ข่าวสด| ฐานเศรษฐกิจ| บางกอก โพสต์| สยามกีฬา| โพสต์ทูเดย์
รางวัลพระราชทาน
รางวัลพระราชทานโรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

Copy Right © โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Tel : 0-7351-1292, 0-7351-5948 Fax : 0-7351-3246
http://www.attarkiah.ac.th, E-mail:webmaster@attarkiah.ac.th
Copy Right © Created by : aliyah-ahmad@hotmail.com
Visitors :