เอกลักษณ์ คือ โดดเด่นด้านภาษา คำอธิบาย โรงเรียนจัดหลักสูตรให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้หลายภาษา, อัตลักษณ์ คือ ทักทายด้วยสลาม งดงามด้วยจรรยา คำอธิบาย ผู้เรียนมีกิริยาและมารยาทที่ดีงาม


User :
Pass :
• เรียนรู้เรื่อง GPA ทางนี้
• ข้อมูลรัฐสภาไทย
• โรงพยาบาลออนไลน์
• มีชัยไทยแลนด์.คอม
• ข้อมูลทางวิชาการ
• อาจารย์.ดอท.คอม
• กระทรวงศึกษาธิการ
• สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน
• สำนักงานคุรุสภา
• สำนักงานปฏิรูปการศึกษา
• สำนักงานรับรอง มาตรฐานการศึกษา (สมศ)
• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต๑
• สมาคมร.ร.เอกชน สอนศาสนาอิสลาม
• สำนักงานการเลือกตั้ง
• Olympic ประเทศไทย
• ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
• อุตุนิยมวิทยานราธิวาส
• จำนวนสถานศึกษาใน ๓ จชต.

--- ประกาศจาก---

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ มอบหมายให้นายมะยิ ยะยาผู้อำนวยการ จัดกิจกรรมอำลานักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์และโรงเรียน Madrasah Aliah Negeri 1 (MAN 1) โดยมีคณะครูอาจารย์เพื่อนๆนักเรียนร่วมอำลานักเรียนดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จังหวัดนราธิวาส โดยนายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ เป็นประะานในพิธีการส่งมอบนักเรียนเข้าสู่ชั้นเรียนของนักเรียนแลกเปลี่ยนจาก MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 (MAN 1) PEGANBARU RIAU,INDONESIA นักเรียน 26 คน ครูผู้ดูแล 2 คน รวม 28 คน ในระหว่างวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ นี้ ทั้งนี้ นักเรียนเหล่านี้จะได้เรียนการเรียนรู้วิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีของ จังหวัดนราธิวาสไปควบคู่กัน นักเรียนแลกเปลี่ยนอินโดนีเซียได้กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการและหวังที่จะเรียนรู้เรื่องภาษาและวัฒนธรรมให้ได้มากที่สุด

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอน...
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนอัตตัรกียะห์...
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนอัตตัรก...
วันที่ 26 มกราคม 2561 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิส...
วันที่ 9 มกราคม 2561 นายไพศาล ตอยิบ ผู้จัดการ...
วันที่ 6 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอเ...ไทยรัฐ| เดลินิวส์| มติชน| ผู้จัดการ| กรุงเทพธุรกิจ| คม ชัด ลึก|
The Nation| ข่าวสด| ฐานเศรษฐกิจ| บางกอก โพสต์| สยามกีฬา| โพสต์ทูเดย์
รางวัลพระราชทาน
รางวัลพระราชทาน
วิดีโอ แนะนำโรงเรียน
นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอินโดนีเซีย
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

Copy Right © โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Tel : 0-7351-1292, 0-7351-5948 Fax : 0-7351-3246
http://www.attarkiah.ac.th, E-mail:webmaster@attarkiah.ac.th
Copy Right © Created by : aliyah-ahmad@hotmail.com
Visitors :