เอกลักษณ์ คือ โดดเด่นด้านภาษา คำอธิบาย โรงเรียนจัดหลักสูตรให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้หลายภาษา, อัตลักษณ์ คือ ทักทายด้วยสลาม งดงามด้วยจรรยา คำอธิบาย ผู้เรียนมีกิริยาและมารยาทที่ดีงาม
User :
Pass :
• เรียนรู้เรื่อง GPA ทางนี้
• ข้อมูลรัฐสภาไทย
• โรงพยาบาลออนไลน์
• มีชัยไทยแลนด์.คอม
• ข้อมูลทางวิชาการ
• อาจารย์.ดอท.คอม
• กระทรวงศึกษาธิการ
• สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน
• สำนักงานคุรุสภา
• สำนักงานปฏิรูปการศึกษา
• สำนักงานรับรอง มาตรฐานการศึกษา (สมศ)
• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต๑
• สมาคมร.ร.เอกชน สอนศาสนาอิสลาม
• สำนักงานการเลือกตั้ง
• Olympic ประเทศไทย
• ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
• อุตุนิยมวิทยานราธิวาส
• จำนวนสถานศึกษาใน ๓ จชต.

ผลการสอบคัดเลือกของนักเรียนสวนสวรรค์วิทยาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอัตตรกียะห์อิสลามียะห์ Click Here ประกาศจากผู้บริหาร
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 สามารถซื้อใบสมัครได้ ณ ห้องธุรการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่ดสอบถามโทร 0-7351-1292 ประกาศจากผู้บริหาร

วันที่ 23 เมษายน 2560 นายไพศาล ตอยิบ ผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ให้การต้อนรับ นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ หัวข้อ "การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการ Coaching" ระหว่างวันที่ 23 - 25 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอเรนซ์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ เมืองนราธิวาสกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและกระตุ้นศักยภาพภายในตัว เพิ่มพูนความรู้สร้างวิสัยทัศน์ให้ก้าวหน้าอยู่เสมอทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว มีอาซาตีซะห์ผู้เข้ารับการอบรมเป็นจำนวน 72 คน สร้างความสนุกสนานด้วยกิจกรรมนันทนาการเสริมทักษะการเรียนรู้แบบใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการสอนสู่ห้องเรียนต่อไป

วันที่ 22 เมษายน 2560 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ได้จัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรกับนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นซานาวีย์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจากนายไพศาล ตอยิบ ผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาตมาเป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่จบชั้นซานาวีย์ ในครั้งนี้อีกด้วย ในปีการศึกษานี้ ได้มีผู้สำเร็จการศึกษาชั้นซานาวีย์ทั้งหมด 156 คน โดยแยกประเภทดังนี้ นักเรียนประเภทปกติ จำนวน 90 คน นักเรียนประเภท AP จำนวน 41 คน และนักเรียนประเภททางไกล 25 คน การจัดพิธีในครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่ 10 วัตถุประสงค์หลักในการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรคือ เพื่อเป็นการซูโกรอัลลอฮ(ซบ.) ที่ทรงโปรดประธานให้นักเรียนประสบความสำเร็จ

วันที่ 23 เมษายน 2560 นายไพศาล ตอยิบ ผู้จัดกา...
วันที่ 22 เมษายน 2560 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิส...
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 15 ถึงวันที่ 19 เมษ...
วันที่ 3 เมษายน 2560 ได้รับเกียรติ จาก นายไพศ...
วันที่ 27 มีนาคม 2560 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิส...
วันที่ 25 มีนาคม 2560 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิส...ไทยรัฐ| เดลินิวส์| มติชน| ผู้จัดการ| กรุงเทพธุรกิจ| คม ชัด ลึก|
The Nation| ข่าวสด| ฐานเศรษฐกิจ| บางกอก โพสต์| สยามกีฬา| โพสต์ทูเดย์
วิดีโอ แนะนำโรงเรียน
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

Copy Right © โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Tel : 0-7351-1292, 0-7351-5948 Fax : 0-7351-3246
http://www.attarkiah.ac.th, E-mail:webmaster@attarkiah.ac.th
Copy Right © Created by : aliyah-ahmad@hotmail.com
Visitors :