เอกลักษณ์ คือ โดดเด่นด้านภาษา คำอธิบาย โรงเรียนจัดหลักสูตรให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้หลายภาษา, อัตลักษณ์ คือ ทักทายด้วยสลาม งดงามด้วยจรรยา คำอธิบาย ผู้เรียนมีกิริยาและมารยาทที่ดีงาม
User :
Pass :
• เรียนรู้เรื่อง GPA ทางนี้
• ข้อมูลรัฐสภาไทย
• โรงพยาบาลออนไลน์
• มีชัยไทยแลนด์.คอม
• ข้อมูลทางวิชาการ
• อาจารย์.ดอท.คอม
• กระทรวงศึกษาธิการ
• สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน
• สำนักงานคุรุสภา
• สำนักงานปฏิรูปการศึกษา
• สำนักงานรับรอง มาตรฐานการศึกษา (สมศ)
• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต๑
• สมาคมร.ร.เอกชน สอนศาสนาอิสลาม
• สำนักงานการเลือกตั้ง
• Olympic ประเทศไทย
• ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
• อุตุนิยมวิทยานราธิวาส
• จำนวนสถานศึกษาใน ๓ จชต.

--- ประกาศจาก---

วันที่ 13 ถึง 14 ตุลาคม 2560 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ได้จัดโครงการเหลาดินสอทอสู่ฝัน ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอร์เรนซ์ โดยโครงการนี้ได้จัดขึ้นตามนโยบายนายไพศาล ตอยิบ ผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ได้ทำการสำรวจนักเรียนที่อยู่ในจังหวัดนราธิวาสที่สนใจเรียน ณ โรงเรียนอัตตัรกียะห์ฯ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5 และ 6 ทำการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนดังกล่าวเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ในอนาคตต่อไป

วันที่ 7 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอเรนซ์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ อ.เมือง จ.นราธิวาส นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ มอบหมายให้ นายลูซาน ตอยิบ ผู้ช่วยผู้จัดการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ การจัดการเรียนรู้ โดยการ Coaching ครั้งที่ 2 โดยทีมงานครูจัน ตั้งแต่วันที่ 7 ถึง 10 ตุลาคม 2560 การจัดโครงการดังกล่าวเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร กระตุ้นให้ดึงศักยภาพและความสามารถ เพื่อปรับปรุง หรือเพิ่มผลการปฏิบัติงาน สู่การประยุกต์ใช้พัฒนาศักยภาพนักเรียนต่อไปทั้งนี้ โครงการ Coaching มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 108 คน ซึ่งประกอบด้วยครูสามัญศึกษาและอิสลามศึกษา

วันที่ 13 ถึง 14 ตุลาคม 2560 โรงเรียนอัตตัรกี...
วันที่ 7 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอเ...
วันที่ 4 ตุลาคม 2560 คณะสื่อมวลชนจากประเทศมาเ...
วันอังคาร ที่ 3 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะ...
วันที่ 18 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 515 โรงเร...
วันที่ 16 กันยายน 2560 นายมะยิ ยะยา ผู้อำนวยก...ไทยรัฐ| เดลินิวส์| มติชน| ผู้จัดการ| กรุงเทพธุรกิจ| คม ชัด ลึก|
The Nation| ข่าวสด| ฐานเศรษฐกิจ| บางกอก โพสต์| สยามกีฬา| โพสต์ทูเดย์
วิดีโอ แนะนำโรงเรียน
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

Copy Right © โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Tel : 0-7351-1292, 0-7351-5948 Fax : 0-7351-3246
http://www.attarkiah.ac.th, E-mail:webmaster@attarkiah.ac.th
Copy Right © Created by : aliyah-ahmad@hotmail.com
Visitors :