เอกลักษณ์ คือ โดดเด่นด้านภาษา คำอธิบาย โรงเรียนจัดหลักสูตรให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้หลายภาษา, อัตลักษณ์ คือ ทักทายด้วยสลาม งดงามด้วยจรรยา คำอธิบาย ผู้เรียนมีกิริยาและมารยาทที่ดีงาม
User :
Pass :
• เรียนรู้เรื่อง GPA ทางนี้
• ข้อมูลรัฐสภาไทย
• โรงพยาบาลออนไลน์
• มีชัยไทยแลนด์.คอม
• ข้อมูลทางวิชาการ
• อาจารย์.ดอท.คอม
• กระทรวงศึกษาธิการ
• สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน
• สำนักงานคุรุสภา
• สำนักงานปฏิรูปการศึกษา
• สำนักงานรับรอง มาตรฐานการศึกษา (สมศ)
• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต๑
• สมาคมร.ร.เอกชน สอนศาสนาอิสลาม
• สำนักงานการเลือกตั้ง
• Olympic ประเทศไทย
• ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
• อุตุนิยมวิทยานราธิวาส
• จำนวนสถานศึกษาใน ๓ จชต.

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 สามารถซื้อใบสมัครได้ ณ ห้องธุรการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่ดสอบถามโทร 0-7351-1292 ประกาศจากผู้บริหาร

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 คณะจากรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฟาตอนี มาทัศนศึกษาดูงานการบริหารงานโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ โดยมีนายไพศาล ตอยิบ ผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาตเป็นประธานในการต้อนรับ พร้อมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ให้การต้อนรับคณะดังกล่าว โดยการทัศนศึกษาดูงานในครั้งนี้เน้นถึงการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ เพื่อนำไปเป็นผลในการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหาร การเรียน การสอนระบบเอกชนสอนศาสนาอิสลามว่าเป็นไปได้อย่างไรโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ถึงได้พัฒนาเจริญก้าวหน้าได้ถึงทุกวันนี้

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอเรนซ์ อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ เมืองนราธิวาส นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ มอบหมายให้ นายลูซาน ตอยิบ ผู้ช่วยผู้จัดการ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการและคณะจำนวน 16 ท่านจากโรงเรียนอัซซูลามียะตูดีนียะห์ เมืองนราธิวาส เพื่อศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ที่ถือว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ทั้งด้านอิสลามศึกษาและสามัญศึกษาสามารถสร้างนักเรียนที่มีคุณภาพได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศทั้งนี้ นายลูซาน ได้กล่าวต้อนรับคณะและหวังอย่างยิ่งในการ่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครู หรือแม้แต่เทคนิคการสอนในการถ่ายทอดสู่นักเรียนให้ได้ผลสัมฤทธิต่อไปในอนาคต

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 คณะจากรัฐศาสตร์มหาบ...
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมดาวูดคอ...
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมดาวูดคอ...
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนอัตตัรกียะห...
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนอัตตัรกียะห์...
วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมดาวูดค...


12345

ไทยรัฐ| เดลินิวส์| มติชน| ผู้จัดการ| กรุงเทพธุรกิจ| คม ชัด ลึก|
The Nation| ข่าวสด| ฐานเศรษฐกิจ| บางกอก โพสต์| สยามกีฬา| โพสต์ทูเดย์
วิดีโอ แนะนำโรงเรียน
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

Copy Right © โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Tel : 0-7351-1292, 0-7351-5948 Fax : 0-7351-3246
http://www.attarkiah.ac.th, E-mail:webmaster@attarkiah.ac.th
Copy Right © Created by : aliyah-ahmad@hotmail.com
Visitors :