เอกลักษณ์ คือ โดดเด่นด้านภาษา คำอธิบาย โรงเรียนจัดหลักสูตรให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้หลายภาษา, อัตลักษณ์ คือ ทักทายด้วยสลาม งดงามด้วยจรรยา คำอธิบาย ผู้เรียนมีกิริยาและมารยาทที่ดีงาม
User :
Pass :
• เรียนรู้เรื่อง GPA ทางนี้
• ข้อมูลรัฐสภาไทย
• โรงพยาบาลออนไลน์
• มีชัยไทยแลนด์.คอม
• ข้อมูลทางวิชาการ
• อาจารย์.ดอท.คอม
• กระทรวงศึกษาธิการ
• สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน
• สำนักงานคุรุสภา
• สำนักงานปฏิรูปการศึกษา
• สำนักงานรับรอง มาตรฐานการศึกษา (สมศ)
• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต๑
• สมาคมร.ร.เอกชน สอนศาสนาอิสลาม
• สำนักงานการเลือกตั้ง
• Olympic ประเทศไทย
• ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
• อุตุนิยมวิทยานราธิวาส
• จำนวนสถานศึกษาใน ๓ จชต. 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2558
ขอขอบคุณนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจในการส่งบุตรหลานของท่านในสถานศึกษาโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์


*** เพื่อความแน่ใจโปรดดูจากบอร์ดประกาศหน้าอาคาร 4 อีกครั้ง
อ่านคำแนนท้ายประกาศ คลิ๊กที่นี่ประกาศ รับนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แทนที่นักเรียนสละสิทธิ์
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2558 ประกาศจากผู้บริหาร
ใบสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2558 เริ่มเปิดขาย ณ ห้องธุรการ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป ประกาศจากผู้บริหาร

วันที่ 4 ถึงวันที่ 8 เมษายน 58 ทางโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์มีการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอเรนซ์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ โดยนายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนได้มอบหมายให้ นายมะยิ ยะยา ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมด้วยนางมารีเย๊าะ มนุกูล รองผู้อำนวยการพร้อมฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และแนะแนววิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติของนักเรียนใหม่รวมถึงสิ่งที่ผู้ปกครองจะต้องติดตามไปพร้อมกับโรงเรียน เพื่อให้บุตรหลานได้ศึกษาเล่าเรียน พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถามถึงข้อสงสัยต่างๆ รวมถึงข้อแนะนำปรับปรุงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ได้ มีการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีเชื่อมสัมพันธไมตรี ครั้งที่ 12 ณ สนามวอลเลย์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ระหว่างโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ กับกงสุลอินโดนีเซีย และกงสุลมาเลเซีย โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ และกระชับไมตรีระหว่างกัน ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา โดยใช้การเล่นกีฬาเป็นสื่อผูกมิตรสัมพันธ์

วันที่ 4 ถึงวันที่ 8 เมษายน 58 ทางโรงเรียนอัต...
วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 โรงเรียนอัตตัรกียะ...
วันที่ 21 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2558 โรงเรียนอั...
วัน 19 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอเรน...
วันที่ 16 ถึง 20 มีนาคม พศ.2558 โรงเรียนอัตตั...
วันที่ 14 ถึง 15 มีนาคม 2558 ทางโรงเรียนอัตตั...


ไทยรัฐ| เดลินิวส์| มติชน| ผู้จัดการ| กรุงเทพธุรกิจ| คม ชัด ลึก|
The Nation| ข่าวสด| ฐานเศรษฐกิจ| บางกอก โพสต์| สยามกีฬา| โพสต์ทูเดย์
วิดีโอ แนะนำโรงเรียน
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

Copy Right © โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Tel : 0-7351-1292, 0-7351-5948 Fax : 0-7351-3246
http://www.attarkiah.ac.th, E-mail:webmaster@attarkiah.ac.th
Copy Right © Created by : aliyah-ahmad@hotmail.com
Visitors :