เอกลักษณ์ คือ โดดเด่นด้านภาษา คำอธิบาย โรงเรียนจัดหลักสูตรให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้หลายภาษา, อัตลักษณ์ คือ ทักทายด้วยสลาม งดงามด้วยจรรยา คำอธิบาย ผู้เรียนมีกิริยาและมารยาทที่ดีงาม
User :
Pass :
• เรียนรู้เรื่อง GPA ทางนี้
• ข้อมูลรัฐสภาไทย
• โรงพยาบาลออนไลน์
• มีชัยไทยแลนด์.คอม
• ข้อมูลทางวิชาการ
• อาจารย์.ดอท.คอม
• กระทรวงศึกษาธิการ
• สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน
• สำนักงานคุรุสภา
• สำนักงานปฏิรูปการศึกษา
• สำนักงานรับรอง มาตรฐานการศึกษา (สมศ)
• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต๑
• สมาคมร.ร.เอกชน สอนศาสนาอิสลาม
• สำนักงานการเลือกตั้ง
• Olympic ประเทศไทย
• ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
• อุตุนิยมวิทยานราธิวาส
• จำนวนสถานศึกษาใน ๓ จชต.

โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2/2559 วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ประกาศจากผู้บริหาร

วันที่ 7 ถึง 8 ตุลาคม 2559 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ได้ต้อนรับคณะจากประเทศมาเลเซีย SMK Kubang Benban dan SMK Bunut.Pasir mas,Kelantan. Malaysia ซึ่งเป็นคณะจากโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ โดยมีนักเรียนจากประเทศมาเลเซียมาเยี่ยมเยียน ณ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จากนั้นในวันที่ 8 ตุลาคม 2559 ได้มีการจัดอบรมครูสอนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้กับครูโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ โดยอาจารย์ผู้สอนระดับประเทศจากประเทศมาเลเซีย

วันที่ 4 ถึง 14 ตุลาคม 59 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ได้จัดโครงการติวเข้มเพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านวิชาการให้กับนักเรียนในโปรแกรมต่างๆ โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์และอาจารย์ติวเตอร์พิเศษจาก Hi Score กรุงเทพมหานคร การเรียนการสอนเต็มไปด้วยเนื้อหาวิชาการที่เน้นให้นักเรียนฝึกทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์ และมีการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการด้วย

วันที่ 7 ถึง 8 ตุลาคม 2559 โรงเรียนอัตตัรกียะ...
วันที่ 4 ถึง 14 ตุลาคม 59 โรงเรียนอัตตัรกียะห...
วันที่ 2 ตุลาคม 2559 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสล...
วันที่ 25 กันยายน 2559 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิ...
วันที่ 30 สิงหาคม 2559 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิ...
วันนี้ 24 ส.ค.59 ที่ห้องประชุมโรงเรียนอัตตัรก...


12345

ไทยรัฐ| เดลินิวส์| มติชน| ผู้จัดการ| กรุงเทพธุรกิจ| คม ชัด ลึก|
The Nation| ข่าวสด| ฐานเศรษฐกิจ| บางกอก โพสต์| สยามกีฬา| โพสต์ทูเดย์
วิดีโอ แนะนำโรงเรียน
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

Copy Right © โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Tel : 0-7351-1292, 0-7351-5948 Fax : 0-7351-3246
http://www.attarkiah.ac.th, E-mail:webmaster@attarkiah.ac.th
Copy Right © Created by : aliyah-ahmad@hotmail.com
Visitors :