เอกลักษณ์ คือ โดดเด่นด้านภาษา คำอธิบาย โรงเรียนจัดหลักสูตรให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้หลายภาษา, อัตลักษณ์ คือ ทักทายด้วยสลาม งดงามด้วยจรรยา คำอธิบาย ผู้เรียนมีกิริยาและมารยาทที่ดีงาม
User :
Pass :
• เรียนรู้เรื่อง GPA ทางนี้
• ข้อมูลรัฐสภาไทย
• โรงพยาบาลออนไลน์
• มีชัยไทยแลนด์.คอม
• ข้อมูลทางวิชาการ
• อาจารย์.ดอท.คอม
• กระทรวงศึกษาธิการ
• สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน
• สำนักงานคุรุสภา
• สำนักงานปฏิรูปการศึกษา
• สำนักงานรับรอง มาตรฐานการศึกษา (สมศ)
• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต๑
• สมาคมร.ร.เอกชน สอนศาสนาอิสลาม
• สำนักงานการเลือกตั้ง
• Olympic ประเทศไทย
• ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
• อุตุนิยมวิทยานราธิวาส
• จำนวนสถานศึกษาใน ๓ จชต.

ขอให้ผู้ที่สมัครครูใหม่ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ มาสอบคัดเลือกในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ประกาศจากฝ่ายบุคลากร
เปิดรับสมัครครูใหม่ ในตำแหน่งวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา วิชาภาษาอาหรับ 1 อัตรา วิชาสุขศึกษา 1 อัตรา ในระหว่างวันที่ 1 - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ประกาศจากผู้บริหาร

วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3 และ 5,6 โดยแบ่งเป็นรอบเช้าและรอบบ่าย รอบเช้าเป็นการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ส่วนภาคบ่ายเป็นการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 และเป็นการรับ ปพ.6 (ใบเกรด)ของนักเรียนอีกด้วย หลังเสร็จสิ้นจากการประชุมจากครูพี่เลี้ยงตามห้องต่างๆแล้ว ทางโรงเรียนยังเชิญผู้ปกครองนักเรียน สำหรับนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 เข้าห้องประชุมดาวูดฯ เพื่อร่วมมือหาข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเกรดของนักเรียนดังกล่าว เพื่อเป็นการยกระดับเกรดเฉลี่ย และความรู้ให้กับนักเรียนดังกล่าวอีกด้วยทั้งนี้ ในการประชุมในครั้งนี้ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ปกครองได้รับทำความเข้าใจในการดูแล ชี้แนะ และร่วมแสดงข้อคิดเห็นกับครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ดูแลนักเรียนเพื่อพัฒนาให้การทำงานร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เมื่อจันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2558 ทางโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ได้รับเชิญให้ ผู้บริหารมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับ งานเสวนา อาเซียนศึกษากับทิศทาง การจัดการการเรียนการสอน ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ณ ห้องประชุมขุนศิลป์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีนายลูซาน ตอยิบ ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์เป็นวิทยากรในครั้งนี้ และทางโรงเรียนได้มีการจัดบูทเพื่อแสดงถึง โรงเรียนได้เตรียมพร้อมอย่างไรเกี่ยวกับอาเซียนที่จะมาถึง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิ...
เมื่อจันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2558 ทางโรงเรียนอั...
วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิส...
วันที่ 26 เมษายน 2558 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิส...
วันที่ 4 ถึงวันที่ 8 เมษายน 58 ทางโรงเรียนอัต...
วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 โรงเรียนอัตตัรกียะ...


ไทยรัฐ| เดลินิวส์| มติชน| ผู้จัดการ| กรุงเทพธุรกิจ| คม ชัด ลึก|
The Nation| ข่าวสด| ฐานเศรษฐกิจ| บางกอก โพสต์| สยามกีฬา| โพสต์ทูเดย์
วิดีโอ แนะนำโรงเรียน
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

Copy Right © โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Tel : 0-7351-1292, 0-7351-5948 Fax : 0-7351-3246
http://www.attarkiah.ac.th, E-mail:webmaster@attarkiah.ac.th
Copy Right © Created by : aliyah-ahmad@hotmail.com
Visitors :