เอกลักษณ์ คือ โดดเด่นด้านภาษา คำอธิบาย โรงเรียนจัดหลักสูตรให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้หลายภาษา, อัตลักษณ์ คือ ทักทายด้วยสลาม งดงามด้วยจรรยา คำอธิบาย ผู้เรียนมีกิริยาและมารยาทที่ดีงาม
User :
Pass :
• เรียนรู้เรื่อง GPA ทางนี้
• ข้อมูลรัฐสภาไทย
• โรงพยาบาลออนไลน์
• มีชัยไทยแลนด์.คอม
• ข้อมูลทางวิชาการ
• อาจารย์.ดอท.คอม
• กระทรวงศึกษาธิการ
• สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน
• สำนักงานคุรุสภา
• สำนักงานปฏิรูปการศึกษา
• สำนักงานรับรอง มาตรฐานการศึกษา (สมศ)
• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต๑
• สมาคมร.ร.เอกชน สอนศาสนาอิสลาม
• สำนักงานการเลือกตั้ง
• Olympic ประเทศไทย
• ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
• อุตุนิยมวิทยานราธิวาส
• จำนวนสถานศึกษาใน ๓ จชต.

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2558 ประกาศจากผู้บริหาร
ใบสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2558 เริ่มเปิดขาย ณ ห้องธุรการ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป ประกาศจากผู้บริหาร

วันนี้ (28 ม.ค.) โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จัดงาน OPEN HOUSE กลุ่มงานแนะแนว ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอเรนซ์ เพื่อสร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อม เรื่องระบบการรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 ในระดับชั้นมํธยมศึกษาปี่ที่ 1 ของโรงเรียนอัตตัรกียะห์ นายไพศาล ตอยิบ ผู้จัดการโรงเรียน ประธานงานดังกล่าว กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์แนะแนว จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จำนวน 51 โรงเรียน ด้วยความยินดียิ่ง นอกจากนี้ กล่าวถึงความสำคัญเรื่องการส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่นราธิวาส และขอบคุณในความไว้วางใจในการเลือกโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ เป็นสถานที่ส่งต่อนักเรียนในความดูแลของโรงเรียนทุกโรง กิจกรรม OPEN HOUSE ปรกอบด้วยแนะนำโรงเรียน ระบบการรับสมัครระบบรับตรงและระบบโควต้า การเลือกแผนการต่างๆของโรงเรียนอาทิ English Program (EP) Arabic Programe (AP) Arabic & English Program (AEP) และ Since Match Ability Programe (SMAP) นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ซักถามถึงข้อสงสัยต่างๆ จากผู้บริหารโดยตรง ทางโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษาที่ 2558 ในวัน วันที่ 14-15 มี.ค. 2558 เริ่มจำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2558 เป็นต้นไป

วันนี้(27 ม.ค.) โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เดินทางเยี่ยมชมการสาธิตการเรียนการสอนผ่านสื่อคอมพิวเตอร์แบบพกพา(แทบเล็ต) ณ ห้อง 541 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ เพื่อตรวจเยี่ยมความพร้อมการใช้งาน ตามโครงการแทบเล็ตพีซีเพื่อการศึกษา ( One Tablet One Perchild) และยังเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อที่หลากหลาย ทางโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ได้รับแทบเล็ตเป็นจำนวนกว่า 800 เครื่อง ซึ่งจะมอบให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใช้เพื่อการศึกษาต่อไป นอกจากนั้น อาจารย์สุรียานี อาลี อาจารย์ประจำสาระวิทยาศาสตร์ สาธิตการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/18 ให้กับคณะสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสได้รับชมด้วย และนักเรียนมีความพึงพอใจในสื่อเป็นอย่างมาก ยังยังเป็นการกระตุ้นให้สนใจในราบวิชาที่เรียนอยู่มากยิ่งขึ้น

วันนี้ (28 ม.ค.) โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามีย...
วันนี้(27 ม.ค.) โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะ...
วันที่ 21 มกราคม 2558 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิส...
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2558 มูลนิธิเพื่อกา...
วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 เมื่อเวลาประมาณ...
วันจันทร์ ที่ 12 มกราคม 2558 นายไพศาล ตอยิบ ผ...


ไทยรัฐ| เดลินิวส์| มติชน| ผู้จัดการ| กรุงเทพธุรกิจ| คม ชัด ลึก|
The Nation| ข่าวสด| ฐานเศรษฐกิจ| บางกอก โพสต์| สยามกีฬา| โพสต์ทูเดย์
วิดีโอ แนะนำโรงเรียน
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

Copy Right © โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Tel : 0-7351-1292, 0-7351-5948 Fax : 0-7351-3246
http://www.attarkiah.ac.th, E-mail:webmaster@attarkiah.ac.th
Copy Right © Created by : aliyah-ahmad@hotmail.com
Visitors :