เอกลักษณ์ คือ โดดเด่นด้านภาษา คำอธิบาย โรงเรียนจัดหลักสูตรให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้หลายภาษา, อัตลักษณ์ คือ ทักทายด้วยสลาม งดงามด้วยจรรยา คำอธิบาย ผู้เรียนมีกิริยาและมารยาทที่ดีงาม
User :
Pass :
• เรียนรู้เรื่อง GPA ทางนี้
• ข้อมูลรัฐสภาไทย
• โรงพยาบาลออนไลน์
• มีชัยไทยแลนด์.คอม
• ข้อมูลทางวิชาการ
• อาจารย์.ดอท.คอม
• กระทรวงศึกษาธิการ
• สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน
• สำนักงานคุรุสภา
• สำนักงานปฏิรูปการศึกษา
• สำนักงานรับรอง มาตรฐานการศึกษา (สมศ)
• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต๑
• สมาคมร.ร.เอกชน สอนศาสนาอิสลาม
• สำนักงานการเลือกตั้ง
• Olympic ประเทศไทย
• ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
• อุตุนิยมวิทยานราธิวาส
• จำนวนสถานศึกษาใน ๓ จชต.

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2558 ประกาศจากผู้บริหาร
ใบสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2558 เริ่มเปิดขาย ณ ห้องธุรการ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป ประกาศจากผู้บริหาร

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ได้ มีการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีเชื่อมสัมพันธไมตรี ครั้งที่ 12 ณ สนามวอลเลย์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ระหว่างโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ กับกงสุลอินโดนีเซีย และกงสุลมาเลเซีย โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ และกระชับไมตรีระหว่างกัน ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา โดยใช้การเล่นกีฬาเป็นสื่อผูกมิตรสัมพันธ์

วันที่ 21 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2558 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ทำการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558 เป็นการสอบคัดเลือกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558 เป็นการสอบคัดเลือกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยในปีการศึกษานี้ได้มีจำนวนนักเรียนที่มาสมัครรวมทั้งสิ้น 1,790 คน ทางโรงเรียนจะทำการประกาศผลสอบของนักเรียนในวันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2558 ทางเว็บไซต์โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ http://www.attarkiah.ac.th หรือบอร์ดหน้าอาคาร 4 โดยในวันสอบคัดเลือกนั้นได้มีผู้ปกครองของนักเรียนมาเป็นกำลังใจให้กับลูกๆของตนอย่างมากมาย ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองและนักเรียนทุกๆท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจกับทางโรงเรียนเสมอมา

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 โรงเรียนอัตตัรกียะ...
วันที่ 21 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2558 โรงเรียนอั...
วัน 19 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอเรน...
วันที่ 16 ถึง 20 มีนาคม พศ.2558 โรงเรียนอัตตั...
วันที่ 14 ถึง 15 มีนาคม 2558 ทางโรงเรียนอัตตั...
เมื่อวันที่ 25 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ค...


ไทยรัฐ| เดลินิวส์| มติชน| ผู้จัดการ| กรุงเทพธุรกิจ| คม ชัด ลึก|
The Nation| ข่าวสด| ฐานเศรษฐกิจ| บางกอก โพสต์| สยามกีฬา| โพสต์ทูเดย์
วิดีโอ แนะนำโรงเรียน
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

Copy Right © โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Tel : 0-7351-1292, 0-7351-5948 Fax : 0-7351-3246
http://www.attarkiah.ac.th, E-mail:webmaster@attarkiah.ac.th
Copy Right © Created by : aliyah-ahmad@hotmail.com
Visitors :