เอกลักษณ์ คือ โดดเด่นด้านภาษา คำอธิบาย โรงเรียนจัดหลักสูตรให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้หลายภาษา, อัตลักษณ์ คือ ทักทายด้วยสลาม งดงามด้วยจรรยา คำอธิบาย ผู้เรียนมีกิริยาและมารยาทที่ดีงาม
User :
Pass :
• เรียนรู้เรื่อง GPA ทางนี้
• ข้อมูลรัฐสภาไทย
• โรงพยาบาลออนไลน์
• มีชัยไทยแลนด์.คอม
• ข้อมูลทางวิชาการ
• อาจารย์.ดอท.คอม
• กระทรวงศึกษาธิการ
• สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน
• สำนักงานคุรุสภา
• สำนักงานปฏิรูปการศึกษา
• สำนักงานรับรอง มาตรฐานการศึกษา (สมศ)
• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต๑
• สมาคมร.ร.เอกชน สอนศาสนาอิสลาม
• สำนักงานการเลือกตั้ง
• Olympic ประเทศไทย
• ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
• อุตุนิยมวิทยานราธิวาส
• จำนวนสถานศึกษาใน ๓ จชต.

ขอให้อาจารย์และอาซาตีซะห์ทุกคนทำแบบทดสอบออนไลน์ในเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) หรือคลิ๊กลิ้งค์ได้ที่นี่ Click ประกาศจากผู้บริหาร
ให้นักเรียนที่อยู่หอพักที่มีความประสงค์จะใช้บริการอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน ขณะนี้สามารถรับ user & pass ได้ที่ห้องฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 5 ชั้น 3 ประกาศจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอเรนซ์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ โดย นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซีย โดย อ.สุภกัญญา ชวนิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เพื่อพบปะแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียน และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัย ในฐานะเสมือนพี่น้องที่เกื้อกูลข้อมูล แผนการศึกษาต่อยังประโยชน์แก่นักเรียนต่อไป

วันที่ 11 สิงหาคม 2558 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558 โดยมีนายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธาน พร้อมทั้ง นางรัตติยา ตอยิบ ประธานมูลนิธิอิสลามเพื่อการศึกษา รวมถึงบุคลากร และนักเรียน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ แสดงความกตัญญูกตเวที ความรักความสามัคคี และปลุูกจิตสำนึกในบุญคุณของผู้เป็นแม่ นายไพศาล กล่าวในตอนหนึ่งว่า "เราควรระลึกว่า ใครให้เราเกิดมา เราเกิดมาเพื่อใคร เราควรทำความดีให้ใคร ใครที่เราควรทำดี" นอกจากนี้ มีการมอบรางวัลแก่แม่ดีเด่น และบทความที่นักเรียนร้อยเรียงกลั่นกรองแสดงความรู้สึกต่อผู้เป็นแม่ และมีการแสดงชุดพิเศษ แม่คือผู้ให้

วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอเ...
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิ...
วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิ...
วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟ...
อิฟฏอรญามาอีย์ (ละศีลอดร่วมกัน) ณ โรงเรียนอัต...
วันที่ 17 มิถุนายน 2558 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อ...


ไทยรัฐ| เดลินิวส์| มติชน| ผู้จัดการ| กรุงเทพธุรกิจ| คม ชัด ลึก|
The Nation| ข่าวสด| ฐานเศรษฐกิจ| บางกอก โพสต์| สยามกีฬา| โพสต์ทูเดย์
วิดีโอ แนะนำโรงเรียน
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

Copy Right © โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Tel : 0-7351-1292, 0-7351-5948 Fax : 0-7351-3246
http://www.attarkiah.ac.th, E-mail:webmaster@attarkiah.ac.th
Copy Right © Created by : aliyah-ahmad@hotmail.com
Visitors :