เอกลักษณ์ คือ โดดเด่นด้านภาษา คำอธิบาย โรงเรียนจัดหลักสูตรให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้หลายภาษา, อัตลักษณ์ คือ ทักทายด้วยสลาม งดงามด้วยจรรยา คำอธิบาย ผู้เรียนมีกิริยาและมารยาทที่ดีงาม
User :
Pass :
• เรียนรู้เรื่อง GPA ทางนี้
• ข้อมูลรัฐสภาไทย
• โรงพยาบาลออนไลน์
• มีชัยไทยแลนด์.คอม
• ข้อมูลทางวิชาการ
• อาจารย์.ดอท.คอม
• กระทรวงศึกษาธิการ
• สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน
• สำนักงานคุรุสภา
• สำนักงานปฏิรูปการศึกษา
• สำนักงานรับรอง มาตรฐานการศึกษา (สมศ)
• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต๑
• สมาคมร.ร.เอกชน สอนศาสนาอิสลาม
• สำนักงานการเลือกตั้ง
• Olympic ประเทศไทย
• ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
• อุตุนิยมวิทยานราธิวาส
• จำนวนสถานศึกษาใน ๓ จชต.

เสียงรอมฎอน ฮ.ศ.1438/พ.ศ.2560 Click Here ประกาศจากอัตตัรเรดิโอ

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ได้จัดกิจกรรมมาอัฟฟานประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438 โดยนายมะยิ ยะยา ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี มีตัวแทนคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ได้กล่าวความรู้สึกและกล่าวมาอัฟ หลังจากนั้นอาจารย์อาซาตีซะห์รวมไปถึงนักเรียนร่วมกันจับมือมาอัฟซึ่งกันและกัน

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ เป็นประธานเปิดพิธีมอบทุนการศึกษา (ซากาต) แก่นักเรียนผู้มีสิทธิ์รับ ประจำปี 2560 โดยมูลนิธิอิสลามเพื่อการศึกษา ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับทุนซากาตจำนวนทั้งสิ้น 335 คน แบ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา จำนวน 22 คน นักเรียนโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จำนวน 170 คนบุคลากรสนับสนุน จำนวน 63 คน และชุมชน จำนวน 80 คน รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 163,100 บาท

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อ...
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนอัตตัรกียะห...
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อ...
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 นายมะยิ ยะยา ผู้อ...
เมื่อเวลาประมาณ 9.00 น. วันที่ 5 มิถุนายน 256...
วันที่ 4 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสอัตตัรกียะห์อ...ไทยรัฐ| เดลินิวส์| มติชน| ผู้จัดการ| กรุงเทพธุรกิจ| คม ชัด ลึก|
The Nation| ข่าวสด| ฐานเศรษฐกิจ| บางกอก โพสต์| สยามกีฬา| โพสต์ทูเดย์
วิดีโอ แนะนำโรงเรียน
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

Copy Right © โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Tel : 0-7351-1292, 0-7351-5948 Fax : 0-7351-3246
http://www.attarkiah.ac.th, E-mail:webmaster@attarkiah.ac.th
Copy Right © Created by : aliyah-ahmad@hotmail.com
Visitors :