เอกลักษณ์ คือ โดดเด่นด้านภาษา คำอธิบาย โรงเรียนจัดหลักสูตรให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้หลายภาษา, อัตลักษณ์ คือ ทักทายด้วยสลาม งดงามด้วยจรรยา คำอธิบาย ผู้เรียนมีกิริยาและมารยาทที่ดีงาม
User :
Pass :
• เรียนรู้เรื่อง GPA ทางนี้
• ข้อมูลรัฐสภาไทย
• โรงพยาบาลออนไลน์
• มีชัยไทยแลนด์.คอม
• ข้อมูลทางวิชาการ
• อาจารย์.ดอท.คอม
• กระทรวงศึกษาธิการ
• สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน
• สำนักงานคุรุสภา
• สำนักงานปฏิรูปการศึกษา
• สำนักงานรับรอง มาตรฐานการศึกษา (สมศ)
• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต๑
• สมาคมร.ร.เอกชน สอนศาสนาอิสลาม
• สำนักงานการเลือกตั้ง
• Olympic ประเทศไทย
• ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
• อุตุนิยมวิทยานราธิวาส
• จำนวนสถานศึกษาใน ๓ จชต.

โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์เปิดรับสมัครครูในตำแหน่งวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา,เอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา, เอกภาษาอาหรับ จำนวน 1อัตรา หมายเหตุ มีใบประกอบวิชาชีพครูสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 6-14 ธ.ค. 60 ณ ห้องผู้อำนวยการ ยกเว้นวันศุกร์และวันหยุดราชการ ประกาศจากผู้บริหาร
--- ประกาศจาก---

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ได้จัดกิจกรรมหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดพิธีโดยนายลูซาน ตอยิบ ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียน ในกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมการแข่งขัดอ่านอัลกุรอาน แข่งขันร้องอนาซีด และการแข่งขันโต้วาที หอพักประกอบด้วยหอพักไอดีบี หอพักอัรกอม และหอพักดาโต๊ะ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ไมตรีกันระหว่างหอพักของโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์

วันที่ 11-12 ธันวาคม 2560 นายไพศาล ตอยิบ ผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ได้เป็นประธานเปิดพิธี กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ทางนำที่ดีเลิศ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้เพิ่มศักยภาพในด้านการเรียน การเข้าเรียน การมาเรียน การให้ความรู้ในครั้งนี้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญนายมะนูรี โน๊ะ และนายรุสมัน มะลี ทางโรงเรียนหวังว่านักเรียนกลุ่มนี้จะได้นำความรู้ที่ได้อบรมมานำไปใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการเรียนการศึกษาต่อไป

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิ...
วันที่ 11-12 ธันวาคม 2560 นายไพศาล ตอยิบ ผู้จ...
วันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2560 ทางโรงเรียนอัตตัรก...
วันที่ 7 ธันวาคม 60 นายลูซาน ตอยิบ ผู้ช่วยผู้...
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 นายไพศาล ตอยิบ ผู้จัดกา...
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เมื่อเวลา 9.45 น. นา...ไทยรัฐ| เดลินิวส์| มติชน| ผู้จัดการ| กรุงเทพธุรกิจ| คม ชัด ลึก|
The Nation| ข่าวสด| ฐานเศรษฐกิจ| บางกอก โพสต์| สยามกีฬา| โพสต์ทูเดย์
วิดีโอ แนะนำโรงเรียน
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

Copy Right © โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Tel : 0-7351-1292, 0-7351-5948 Fax : 0-7351-3246
http://www.attarkiah.ac.th, E-mail:webmaster@attarkiah.ac.th
Copy Right © Created by : aliyah-ahmad@hotmail.com
Visitors :