เอกลักษณ์ คือ โดดเด่นด้านภาษา คำอธิบาย โรงเรียนจัดหลักสูตรให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้หลายภาษา, อัตลักษณ์ คือ ทักทายด้วยสลาม งดงามด้วยจรรยา คำอธิบาย ผู้เรียนมีกิริยาและมารยาทที่ดีงาม












User :
Pass :
• เรียนรู้เรื่อง GPA ทางนี้
• ข้อมูลรัฐสภาไทย
• โรงพยาบาลออนไลน์
• มีชัยไทยแลนด์.คอม
• ข้อมูลทางวิชาการ
• อาจารย์.ดอท.คอม
• กระทรวงศึกษาธิการ
• สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน
• สำนักงานคุรุสภา
• สำนักงานปฏิรูปการศึกษา
• สำนักงานรับรอง มาตรฐานการศึกษา (สมศ)
• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต๑
• สมาคมร.ร.เอกชน สอนศาสนาอิสลาม
• สำนักงานการเลือกตั้ง
• Olympic ประเทศไทย
• ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
• อุตุนิยมวิทยานราธิวาส
• จำนวนสถานศึกษาใน ๓ จชต.

รายการวิทยุ Attar Radio ( FM 104 MHz ) ในเดือนรอมาฎอนปี ฮศ. 1436 Click ที่นี่ ประกาศจากอัตตัรเรดิโอ
ให้อาจารย์และอาซาตีซะห์ที่มีความประสงค์จะใช้บริการอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน ขณะนี้ทางฝ่ายได้ยกเลิก username & password ของเดิมแล้ว และให้ไปรับ username & password ใหม่ได้ที่ห้อง 535 ประกาศจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ โดยนายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ให้การต้อนรับ คณะโครงการปั่นรวมใจไทยและ ศิลปินแห่งชาติ ในโอกาสเยี่ยมชม กลุ่มอนาซีดอัลอามานเพื่อสันติภาพ นายไพศาล กล่าวว่า "มุ่งหวังให้คณะฯได้นำบรรยากาศดีดีจากอัตตัรกียะห์ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนจังหวัดนราธิวาส นำสู่สังคมภายนอกได้รับรู้และเข้าใจในมุมดีดีบ้าง" พ.ต.เมตตรัย สันติเวชกุล ประธานโครงการฯ กล่าวขอบคุณและชื่นชมกลุ่มอนาซีดอัลอามาน ในการสร้างสรรค์ การสื่อสารแห่งความศรัทธาให้เกิดความเข้าใจขจัดความไม่รู้ แก่พี่น้องประชาชน ร่วมกันสร้างให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ชายแดนแห่งนี้ และคณะฯพร้อมถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกในการทำความดี เรื่องดีดีสู่สังคมภายนอกต่อไป ทั้งนี้ คณะศิลปินแห่งชาติ 5 สาขา ได้แก่ ผอ.หอศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ศิลปินแห่งชาติด้านดนตรี ด้านทัศนศิลป์ ช่างภาพรางวัลระดับประเทศ และกวีซีไรต์

วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอเรนซ์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จัด พิธีมอบทุนการศึกษา โดยมูลนิธิอิสลามเพื่อการศึกษา มีนายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ เป็นประธานมอบแก่ผู้มีสิทธิ์รับทุนดังกล่าว จำนวน 401 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 226,800 บาท พร้อมกันนี้ นางรัตติยา ตอยิบ ประธานมูลนิธิอิสลามเพื่อการศึกษาร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา ด้วย สืบเนื่องจากการมอบทุนซากาตฟิตเราะห์ เป็นโครงการต่อเนื่องที่ผู้บริหารระดับสูง โดยมีอาจารย์ ในการ สำรวจและมอบความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่นักเรียนและผู้ยากไร้ด้วยตนเองในเดือนรอมฎอน ประจำทุกปี เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระในเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับ"การใช้ประโยชน์จากเงินซากาต ไม่ควรนำไปใช้ในทางที่ผิด แต่ควรใช้ประโยชน์ในทางที่ถูกต้อง เพื่อสร้างรอยยิ้มทั้งผู้รับและผู้ให้" นายไพศาล กล่าว

วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิ...
วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟ...
อิฟฏอรญามาอีย์ (ละศีลอดร่วมกัน) ณ โรงเรียนอัต...
วันที่ 17 มิถุนายน 2558 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อ...
วันที่ 13 มิถุนายน 2558 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อ...
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใ...


ไทยรัฐ| เดลินิวส์| มติชน| ผู้จัดการ| กรุงเทพธุรกิจ| คม ชัด ลึก|
The Nation| ข่าวสด| ฐานเศรษฐกิจ| บางกอก โพสต์| สยามกีฬา| โพสต์ทูเดย์
วิดีโอ แนะนำโรงเรียน
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

Copy Right © โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Tel : 0-7351-1292, 0-7351-5948 Fax : 0-7351-3246
http://www.attarkiah.ac.th, E-mail:webmaster@attarkiah.ac.th
Copy Right © Created by : aliyah-ahmad@hotmail.com
Visitors :