เอกลักษณ์ คือ โดดเด่นด้านภาษา คำอธิบาย โรงเรียนจัดหลักสูตรให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้หลายภาษา, อัตลักษณ์ คือ ทักทายด้วยสลาม งดงามด้วยจรรยา คำอธิบาย ผู้เรียนมีกิริยาและมารยาทที่ดีงาม
User :
Pass :
• เรียนรู้เรื่อง GPA ทางนี้
• ข้อมูลรัฐสภาไทย
• โรงพยาบาลออนไลน์
• มีชัยไทยแลนด์.คอม
• ข้อมูลทางวิชาการ
• อาจารย์.ดอท.คอม
• กระทรวงศึกษาธิการ
• สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน
• สำนักงานคุรุสภา
• สำนักงานปฏิรูปการศึกษา
• สำนักงานรับรอง มาตรฐานการศึกษา (สมศ)
• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต๑
• สมาคมร.ร.เอกชน สอนศาสนาอิสลาม
• สำนักงานการเลือกตั้ง
• Olympic ประเทศไทย
• ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
• อุตุนิยมวิทยานราธิวาส
• จำนวนสถานศึกษาใน ๓ จชต.

โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ เปิดรับสมัครครูเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พค. 2559 สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบุคลากร ห้องผู้อำนวยการ (หมายเหตุ : ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) ประกาศจากฝ่ายบริหาร

วันที่ 21 และ 22 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ได้มีการประชุมผู้ปกครองเพื่อมารับ ปพ. หรือใบแจ้งผลการเรียนของนักเรียน โดยในวันที่ 21 พ.ค. 59 เป็นการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 วันที่ 22 พ.ค. 59 นั้นเป็นการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมตามห้องเรียนของนักเรียน ทางโรงเรียนได้เน้นให้ผู้ปกครองได้เห็นถึงความสำคัญของระบบการดูแลนักเรียนรายบุคคลเป็นหลักใหญ่ ให้เห็นถึงบทบาทของครู ในการให้ความช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และศักยภาพของนักเรียนในทุกด้าน ตลอดจนให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงการบริหารงาน เข้าใจในวิสัยทัศน์ พร้อมชี้แจงข้อตกลงกฎระเบียบกับผู้ปกครอง การประชุมครั้งนี้ สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับทราบถึงนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ พร้อมกับจะได้ร่วมมือกันนำไปปฏิบัติให้ตรงกับความต้องการของครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย การประชุมผู้ปกครองครั้งนี้ เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิด และสร้างสัมพันธภาพที่ดี พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอเรนซ์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ มอบหมายให้ นายลูซาน ตอยิบ ผู้ช่วยผู้จัดการ ให้การต้อนรับ คณะ Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu Atau UMNO VETERAN Umno Bahagian Tumpat พร้อมด้วย นางรัตติยา ตอยิบ ประธานมูลนิธิอิสลามเพื่อการศึกษา เพื่อเยี่ยมเยียน กระชับความสัมพันธ์ไมตรีร่วมกัน ในการสร้างคุณภาพการศึกษารวมถึงโอกาสในการต่อยอดประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่ให้กับนักเรียน ทั้งนี้ ทางคณะได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนในหลักสูรต่างๆ อาทิ SMAP UP AEP ติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ทาง FM 104 หรือทาง www.attarradio.com

วันที่ 21 และ 22 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนอัตตัรก...
วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟ...
วันที่ 24 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอ...
วันที่ 19 มีนาคม 2559 เป็นวันแรกของการเปิดรับ...
เนื่องด้วยวันที่ 3 ตุลาคม 2553 ท่านเชคราชิด อ...


12345

ไทยรัฐ| เดลินิวส์| มติชน| ผู้จัดการ| กรุงเทพธุรกิจ| คม ชัด ลึก|
The Nation| ข่าวสด| ฐานเศรษฐกิจ| บางกอก โพสต์| สยามกีฬา| โพสต์ทูเดย์
วิดีโอ แนะนำโรงเรียน
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

Copy Right © โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Tel : 0-7351-1292, 0-7351-5948 Fax : 0-7351-3246
http://www.attarkiah.ac.th, E-mail:webmaster@attarkiah.ac.th
Copy Right © Created by : aliyah-ahmad@hotmail.com
Visitors :