Narathiwat, ThailandUser :
Pass :
วันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุ...2021-10-26... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสล...2021-10-21... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
วันที่ 8,11,12 ตุลาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนอัตตัรกียะห์...2021-10-08... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
หลังจากที่ ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเ...2021-09-08... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม E-CLASS Room...2021-08-31... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
วันอังคาร ที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. ที่ โรงเรีย...2021-08-17... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
วันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม 2564 นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอน...2021-08-11... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
วันอาทิตย์ ที่ 8 สิงหาคม 2564 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลา...2021-08-10... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
วันอังคาร ที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายไพศาล ตอยิบ ผู้จัดการแ...2021-07-28... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
วันอังคาร ที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอน...2021-07-14... อ่านต่อ ดูรูปภาพ

หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5]
รางวัลพระราชทาน
Metaverse Attarkiah
ติดตามข่าวสารของโรงเรียนผ่านระบบไลน์ได้ที่
QR Code Line Officials
QR Code Line Officials
เอกสารการเสวนา สรุปประเด็นสำคัญ

โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

Copy Right © โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Tel : 0-7351-1292, 0-7351-5948 Fax : 0-7351-3246
http://www.attarkiah.ac.th, E-mail:webmaster@attarkiah.ac.th
Copy Right © Created by : aliyah-ahmad@hotmail.com
Visitors :