Narathiwat, Thailand
User :
Pass :


วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิส...2022-11-22... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามี...2022-11-09... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิการยน 2565 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิส...2022-11-07... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
วันอาทิตย์ ที่ 4 กันยายน 2565 โรงเรียนคูเวตพิทยพัฒน์ แล...2022-09-05... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
เนื่องในโอกาสวันชาติอินโดนีเซีย 17 สิงหาคม ของทุกปี และ...2022-08-25... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2565 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลา...2022-08-15... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามีย...2022-08-10... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ได...2022-08-09... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลาม...2022-08-09... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์อิสลามียะห์ ได้จัดกิจกรร...2022-08-06... อ่านต่อ ดูรูปภาพ

หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5]
รางวัลพระราชทาน
Metaverse Attarkiah
ติดตามข่าวสารของโรงเรียนผ่านระบบไลน์ได้ที่
QR Code Line Officials
QR Code Line Officials
เอกสารการเสวนา สรุปประเด็นสำคัญ

โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

Copy Right © โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Tel : 0-7351-1292, 0-7351-5948 Fax : 0-7351-3246
http://www.attarkiah.ac.th, E-mail:webmaster@attarkiah.ac.th
Copy Right © Created by : aliyah-ahmad@hotmail.com
Visitors :