Narathiwat, ThailandUser :
Pass :
วันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2565 นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอ...2022-03-18... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
วันที่ 16 มีนาคม 2565 นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผ...2022-03-17... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
วันอังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อสิ...2022-02-09... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลาม...2022-01-19... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
การเรียนการสอนออนไลน์ จากโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห...2022-01-12... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565 นายไพศาล ตอยิบผู้รับใบอนุ...2022-01-06... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
วันที่ 27 - 29 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ เปิดการล...2021-12-28... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
วันที่ 24-26 ธันวาคม 2564 นำโดยนายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอ...2021-12-25... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
วันพุธ ที่17 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามี...2021-11-18... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
วันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2564นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอน...2021-10-28... อ่านต่อ ดูรูปภาพ

หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5]
รางวัลพระราชทาน
Metaverse Attarkiah
ติดตามข่าวสารของโรงเรียนผ่านระบบไลน์ได้ที่
QR Code Line Officials
QR Code Line Officials
เอกสารการเสวนา สรุปประเด็นสำคัญ

โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

Copy Right © โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Tel : 0-7351-1292, 0-7351-5948 Fax : 0-7351-3246
http://www.attarkiah.ac.th, E-mail:webmaster@attarkiah.ac.th
Copy Right © Created by : aliyah-ahmad@hotmail.com
Visitors :