Narathiwat, Thailand
User :
Pass :


วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลาประมาณ 09.30 น. ณ ห...2024-07-11... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลาประมาณ 09.00 น. ณ ห้องปร...2024-07-08... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 6 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนอัตตัรกียะห์...2024-07-06... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลาประมาณ 09.00 น. ณ ห้องปร...2024-07-04... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จัดโดยฝ่ายต่างประเทศ (...2024-07-02... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
วันอังคาร ที่ 2 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลาม...2024-07-02... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์บันทึกข้อตกลง (MOU) กับ ...2024-06-13... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
วันอาทิตย์ ที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลาประมาณ 09.00 น. ณ E-...2024-06-09... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
วันเสาร์ ที่25 พฤษภาคม 2567 เวลาประมาณ 09.00 น. ณ ห้องป...2024-05-25... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม E class Room...2024-05-21... อ่านต่อ ดูรูปภาพ

หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5]
รางวัลพระราชทาน
Metaverse Attarkiah
ติดตามข่าวสารของโรงเรียนผ่านระบบไลน์ได้ที่
QR Code Line Officials
QR Code Line Officials
เอกสารการเสวนา สรุปประเด็นสำคัญ

โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

Copy Right © โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Tel : 0-7351-1292, 0-7351-5948 Fax : 0-7351-3246
http://www.attarkiah.ac.th, E-mail:webmaster@attarkiah.ac.th
Copy Right © Created by : aliyah-ahmad@hotmail.com